EN PL

Osuszacze powietrza

Informacje o produkcie

Wysoki poziom wilgotności powietrza może być przeszkodą w procesie produkcji lub magazynowaniu wrażliwych materiałów o właściwościach higroskopijnych. Nasze osuszacze ziębnicze powietrza firm OMI oraz Walter pomogą Państwu rozwiać ten problem, eliminując nadmiar wilgoci w procesie schładzania i skraplania wody. Znajdujące się w ofercie modele różnią się zarówno prędkością przepływu powietrza, jak i ciśnieniem pracy, co pozwoli dostosować produkt do wielkości i potrzeb konkretnego pomieszczenia, a także panujących w nim warunków. Proponujemy również modele do kompresorów tłokowych.

Zasada działania osuszacza chłodniczego:

Sprężone powietrze dochodzące do osuszacza o temp. +30°C : 45°C jest schładzane do punktu rosy w dwóch różnych etapach. Najpierw trafia do wymiennika ciepła powietrze typu combo. Tutaj w układzie przeciwprądowym zostaje wstępnie schłodzone przez zimne powietrze opuszczające parownik. Następnie w drugim etapie przechodzi do parownika obiegu chłodniczego, gdzie temp. sprężonego powietrza jest obniżana do punktu rosy przez czynnik chłodniczy. Podczas obu etapów chłodzenia prawie wszystkie opary oleju i wody zawarte w sprężonym powietrzu skraplają się. Opuszczając osuszacz, powietrze przepływa przez wysoko wydajny separator gdzie skroplony kondensat jest oddzielany od powietrza a następnie usuwany na zewnątrz za pomocą zaworu automatycznego spustu. Natomiast powietrze po oddzieleniu kondensatu trafia ponownie do wymiennika ciepła powietrze typu combo gdzie tym razem ulega podgrzaniu do temperatury +23°C : + 37°C. Konsekwencją ponownego podgrzania sprężonego powietrza jest odzyskanie energii oraz zmniejszenie wilgotności względnej sprężonego powietrza opuszczającego osuszacz.

Opatentowany obwód chłodzenia został tak zaprojektowany aby mógł automatycznie regulować wydajność chłodzenia w zależności od ilości i temperatury powietrza do uzdatniania. Zostało to osiągnięte, poprzez wykorzystanie wyjątkowego rozwiązania jakim jest wentylator o zmiennej prędkości. Następną korzyścią, którą daje technologia wentylatora o zmiennej prędkości, jest mniejsza liczba lutowanych na twardo złączy – dzięki wyeliminowaniu zaworu rozprężonego i wyłącznika ciśnieniowego wentylatora, co w konsekwencji powoduje większą niezawodność pod względem wycieków.

Pobierz katalog z ofertą

Osuszacze powietrza OMI

Osuszacze powietrza OMI

Osuszacze powietrza SCHNEIDER

Osuszacze powietrza SCHNEIDER

Osuszacze powietrza WDF

Osuszacze powietrza WDF

Osuszacze powietrza WDF

Osuszacze powietrza WDF

Osuszacze OMI

Osuszacze OMI

Call Now