EN PL

Osuszacze powietrza

Informacje o produkcie

Wysoki poziom wilgotności powietrza może być przeszkodą w procesie produkcji lub magazynowaniu wrażliwych materiałów o właściwościach higroskopijnych. Nasze osuszacze ziębnicze powietrza firm OMI oraz Walter pomogą Państwu rozwiać ten problem, eliminując nadmiar wilgoci w procesie schładzania i skraplania wody. Znajdujące się w ofercie modele różnią się zarówno prędkością przepływu powietrza, jak i ciśnieniem pracy, co pozwoli dostosować produkt do wielkości i potrzeb konkretnego pomieszczenia, a także panujących w nim warunków. Proponujemy również modele do kompresorów tłokowych.

Zasada działania osuszacza chłodniczego:

Sprężone powietrze dochodzące do osuszacza o temp. +30°C : 45°C jest schładzane do punktu rosy w dwóch różnych etapach. Najpierw trafia do wymiennika ciepła powietrze typu combo. Tutaj w układzie przeciwprądowym zostaje wstępnie schłodzone przez zimne powietrze opuszczające parownik. Następnie w drugim etapie przechodzi do parownika obiegu chłodniczego, gdzie temp. sprężonego powietrza jest obniżana do punktu rosy przez czynnik chłodniczy. Podczas obu etapów chłodzenia prawie wszystkie opary oleju i wody zawarte w sprężonym powietrzu skraplają się. Opuszczając osuszacz, powietrze przepływa przez wysoko wydajny separator gdzie skroplony kondensat jest oddzielany od powietrza a następnie usuwany na zewnątrz za pomocą zaworu automatycznego spustu. Natomiast powietrze po oddzieleniu kondensatu trafia ponownie do wymiennika ciepła powietrze typu combo gdzie tym razem ulega podgrzaniu do temperatury +23°C : + 37°C. Konsekwencją ponownego podgrzania sprężonego powietrza jest odzyskanie energii oraz zmniejszenie wilgotności względnej sprężonego powietrza opuszczającego osuszacz.

Opatentowany obwód chłodzenia został tak zaprojektowany aby mógł automatycznie regulować wydajność chłodzenia w zależności od ilości i temperatury powietrza do uzdatniania. Zostało to osiągnięte, poprzez wykorzystanie wyjątkowego rozwiązania jakim jest wentylator o zmiennej prędkości. Następną korzyścią, którą daje technologia wentylatora o zmiennej prędkości, jest mniejsza liczba lutowanych na twardo złączy – dzięki wyeliminowaniu zaworu rozprężonego i wyłącznika ciśnieniowego wentylatora, co w konsekwencji powoduje większą niezawodność pod względem wycieków.

Pobierz katalog z ofertą

Osuszacze powietrza OMI

Osuszacze powietrza OMI

[real3dflipbook id='235']

Osuszacze powietrza SCHNEIDER

Osuszacze powietrza SCHNEIDER

[real3dflipbook id='236']

Osuszacze powietrza WDF

Osuszacze powietrza WDF

[real3dflipbook id='237']

Osuszacze powietrza WDF

Osuszacze powietrza WDF

[real3dflipbook id='238']

Osuszacze OMI

Osuszacze OMI

[real3dflipbook id='239']

Call Now