EN PL

Automatyczne spusty kondensatu

Informacje o produkcie

Automatyczne spusty kondensatu BEKO i ich zastosowanie w urządzeniach pneumatycznych

Wśród urządzeń pomocniczych, służących do przygotowania powietrza oraz prawidłowej eksploatacji instalacji pneumatycznych, eksperci jednym głosem wskazują na automatyczne spusty kondensatu. Nowoczesna technologia drenażowa pozwala w sposób niezwykle efektywny i ekonomiczny usuwać szkodliwy dla instalacji kondensat. Innowacyjne spusty kondensatu stworzyła firma BEKO i to na nich dzisiaj skupimy swoją uwagę – zapraszamy do lektury!

Co to jest automatyczny spust kondensatu?

Spusty kondensatu są elementami, umożliwiającymi prawidłową eksploatację instalacji pneumatycznych. Ich rolą jest usunięcie tzw. kondensatu z instalacji w sposób automatyczny i wydajny. To niezwykle istotne w szerokim ujęciu – sprężone powietrze, które jest podstawowym czynnikiem funkcjonalnym układów pneumatycznych, jest także nośnikiem pary wodnej. Jej skroplenie, a następnie zmieszanie się z olejem tworzy często szkodliwe, agresywne mieszaniny. Zatem automatyczny spust kondensatu zabezpiecza instalację pneumatyczną oraz podłączone do niej urządzenia.

Gdzie podłączyć automatyczny spust kondensatu? Dzięki dostępnej na rynku, nowatorskiej technologii, możliwe jest przyłączenie spustów do separatora wody, filtra koalescencyjnego, zbiornika sprężonego powietrza, osuszacza ziębniczego i pułapki kondensatu.

 

Jak działa automatyczny spust kondensatu BEKOMAT ?

Ideą powstania tej innowacyjnej technologii drenażowej, było stworzenie takiego spustu kondensatu, który gwarantuje minimalne straty sprężonego powietrza oraz przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń oraz dwutlenku węgla. W efekcie powstał automatyczny spust kondensatu BEKO, który został oparty na zintegrowanym czujniku ilościowym. Po zebraniu się poziomu kondensatu, odpowiadającemu wysokości czujnika, automatycznie uruchamiany jest spust. Jest to sprawdzony i bardzo efektywny system elektroniczny, którego głównym czynnikiem jest elektromagnetyczny zawór pilotujący.

 

 

Automatyczny spust kondensatu BEKO – jakie zalety?

System zautomatyzowany daje pewność, co do znikomych strat sprężonego powietrza oraz co do ekonomiczności całego procesu usuwania kondensatu. Innowacyjna i dopracowana technologia gwarantuje niezawodność systemu, między innymi działanie na zróżnicowane, nawet mocno zaolejone kondensaty. Specjaliści chwalą automatyczny spust kondensatu BEKOMAT za bardzo wygodne rozwiązanie konstrukcyjne – wlot i wylot zorientowane są równolegle w jednej płaszczyźnie, co gwarantuje łatwe przyłączanie do urządzeń pneumatycznych.

 

Jak dobrać automatyczny spust kondensatu?

Należy bazować na kilku podstawowych parametrach wydajnościowych, takich jak maksymalna wydajność sprężarki, a także na ciśnieniu pracy sprężarki oraz w oparciu o właściwe rodzaje i wielkości przyłączy.

Pobierz katalog z ofertą

QWIK-PURE® Pierwszy aktywny separator oleju z kondensatu. BEKO_light_JM

QWIK-PURE® Pierwszy aktywny separator oleju z kondensatu. BEKO_light_JM

Call Now