EN PL

Zwrot

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dane sprzedawcy:

JAG-MAR Sp. z o.o.

ul. Złota 36, 62-800 Kalisz

biuro@jag-mar.pl

Dane konsumenta:

Numer faktury:

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

Data i podpis:

Numer rachunku bankowego:

Call Now